Kinder Bonte Middag 2017
Kinder Bonte Middag 2017
© Karnavalsstichting De Heiknuuters - Budel-Dorplein Webmaster Rolf Ziemann

Products

De Vergulde Knuuter is de hoogste onderscheiding, die de Stichting De Heiknuuters kent. Per seizoen wordt slechts één Vergulde Knuuter uitgereikt. De Bestuursleden en Leden van de Raad van Elf kunnen voorstellen doen. De voorstellen worden door de Prinsencommissie bekeken en in een geheime stemming wordt bepaald wie dat jaar in aanmerking komt voor deze hoogste onderscheiding. Een vereiste is, dat de persoon zich vele jaren ingezet dient te hebben voor de Heiknuuters en daarbij aantoonbaar bijzondere prestaties bij heeft geleverd.

Paul Coenegracht 2014

Op vrijdag 21 februari 2014 tijdens de Bonte Avond ontving Paul Coenegracht de hoogste onderscheiding welke Karnavalsstichting de Heiknuuters uitgeeft uit handen van Jos Rademaekers. Deze onderscheiding kreeg Paul voor zijn jarenlange inzet voor het Carnaval in Budel-Dorplein. Hij maakt nu 19 jaar deel uit van de Bonte avondcommissie als voorzitter / presentator en houdt zich binnen de commissie met name bezig met het aantrekken van de artiesten. Hij is 6 jaar lid van K.S. de Heiknuuters waarvan 3 jaar als voorzitter, een taak die hij op zich nam in een periode waar vernieuwing noodzakelijk was. In 1996 vormde hij samen met zijn partner Annelies het Prinsenpaar van Budel-Dorplein.

Jan van Deurzen 2013

Bij Jan en Gerdie van Deurzen bouwen sinds 1997 de groepen Kos Kojer, de Zuipschuiten en de Losbollen hun jaarlijke creaties voor de diverse optochten. KS de Heiknuuters heeft er haar Nishut voor het stallen van de prinsenwagen en het opslaan van materialen voor de bouw van de tent. Jan staat bovendien altijd klaar om de prinsenwagen te trekken tijdens de optocht.
1973-2022 49 jaar
Kinder Bonte Middag 2017

De Vergulde Knuuter

Peter Sools 2012

Peter is dit jaar op de kop af 40 jaar lid van Boerenkapel de Heikneuters, een meer dan unieke prestatie. Vanaf de eerste dag van het bestaan van de Heiknuuters betrokken bij diverse activiteiten waarbij de Kapel zijn presentie geeft.

Els Hendriks 2011

Voor haar werk achter de bar tijdens alle evenementen van de Heiknuuters en dit sinds vele – vele jaren.

Peter van der Sanden 2010

Voor zijn inzet als Bestuurslid ( materiaalcommissaris) en voor zijn grote inzet bij de opbouw van de feesttent en bij andere evenementen van de Heiknuuters.

Liesbeth van de Kruijs 2009

11 jaar artieste op de Bonte Avond. Medewerkster aan de jubileum CD van de Heiknuuters. Stille kracht achter de Kinder Bonte Avond en nog veel meer.

Conny Stobben 2008

Conny kreeg de onderscheiding voor het feit dat zij meer dan 12 jaar als garderobe en toiletjuffrouw er voor zorgde dat alles v.w.b. deze zaken er schoon en verzorgd uitzagen.

Frans Timmermans 2007

Als financieel beheerder van het Prinsenbal, Bonte Avonden en Karnaval was hij de stille kracht. Hij ontlaste door zijn inzet en accuratesse de Penningmeester.

Jacob Klootwijk 2006

22 jaar lid van de Heiknuuters waarvan 11 jaar als voorzitter. Nam in een zeer moeilijke periode (na het overlijden van Ad Smits) het voorzitterschap over. Onder Jacob dwongen de Heiknuuters veel respect af in de omgeving.

Rolf Ziemann 2005

Hij kreeg deze onderscheiding voor het secretariaats werk wat hij heeft gedaan. Rolf is ook de maker en webmaster van de website van de Heiknuuters. Zijn ijver en inzet voor de Heiknnuters is en was meer dan goed.

Bert van Deurzen † 2004

Bert heeft als lid van de Boerenkapel de Heikneuters vanaf de oprichting van de Heiknuuters zijn muzikale ondersteuning gegeven. Ook heeft hij altijd een zeer positieve instelling gehad aangaande de Heiknuuters.

Riet Klootwijk 2003

22 jaar lid van de Bonte Avond commissie, Jurylid van de optocht. Penningmeester van de Heiknuuters. Door haar beleid is er voor gezorgd dat de Heiknuuters een financieel gezonde Stichting werd.

Tjeu Hendriks 2002

Voor het feit, dat hij vele jaren als Opper barman het gehele bar gebeuren in de tent en in de Schakel heeft geleidt. Door zijn tomeloze inzet nam hij hierdoor veel werk uit handen van het Bestuur.

Jan Smits 2001

Mede oprichter van de Heiknuuters. In feite een Schaap met vijf poten en een alleskunner. Schilderen van de Reclameplaten, secretaris en dit alles altijd met een zeer positieve instelling.

Sjaak Verheggen † 2000

Lid van de Raad van Elf vanaf het eerste uur. Een echte Heiknuuter, die op de achtergrond veel werk heeft gedaan voor de Heiknuuters.

Harrie Schonkeren † 1999

Harrie heeft als lid van de Raad van Elf en als Prins zijn sporen wel verdiend. Ook zorgde Harrie vele jaren voor het papier van de Carnavalskrant en traktaties voor de jeugd op de kindermiddag van de Heiknuuters.

Rob Smits 1998

Voor zijn inzet zowel als artiest als begeleider van artiesten op de Bonte Avonden. Tevens heeft Robby samen met zijn Carla er voor gezorgd dat de Dansmariekes De Hupplepupkes op een hoog niveau konden deelnemen aan de Bonte Avonden.

Sjef Coenegracht † 1997

De onderscheiding werd uitgereikt i.v.m het feit, dat Sjef 11 jaar de Bonte Avond heeft gepresenteerd en daarbij ook een groot aandeel heeft gehad in het welslagen van de Bonte Avonden van de Heiknuuters.
Orde van Verdienste
2019: Rob Meurkens & Erwin Koetse 2018: Renske Sengers 2017: Jeanny Broens 2016: Herbert Krause 2015: Leonie Roost Wilma Biesmans 2014/2015: Harry en Lies Valkenaars 2014: Johan Bekaert 2013: Ivo Roost 2012: Remco Klootwijk 2011: Marielle Osinski 2010: Lies Verheggen 2009: Pastoor Mathieu Cornelissen 2008: Johan Kwant 2007: Jan Smits 2006: William Cremers Nico Smits Wim Cremers Henk van Laarhoven 2005: Jos van Horne Tonny Rutten 2004: Jan van Deursen Liesbeth v.d. Kruijs 2003: Jos Rademakers Peter v.d. Sanden Paul Coenegracht 2002: Rolf Ziemann Jacob Klootwijk
De Orde van Verdienste wordt verleend aan personen, die zich op enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Heiknuuters of voor de carnaval in Dorplein. Diegene , die in aanmerking komen voor deze Orde, de op een na hoogste onderscheiding, worden na stemming in de Bestuursvergadering benoemd. Op een van de officiele aktiviteiten in het seizoen wordt de onderscheiding door de voorzitter uitgereikt.

Jos Rademakers 2015

Deze onderscheiding ontving Jos voor zijn inzet van ruim 28 jaar Carnaval in Dorplein. In 2003 kreeg hij de orde van verdienste al voor zijn bijzondere bijdrage aan het Carnaval. Sinds 2011 is Jos bestuurslid van KS de Heiknuuters waarvan het laatste jaar als Vorst. In 2006 vormde hij samen met zijn partner Hilde het Prinsenpaar tijdens het 33 jarig bestaan van de Heiknuuters
Jos Rademakers

Martien Biesmans 2016

De Vergulde Knuuter ging dit jaar naar Martien Biesmans voor ruim 24 jaar bewezen diensten binnen het barpersoneel.
Martien Biesmans

Nico Smits 2017

De Vergulde Knuuter 2017 gaat naar Nico Smits omdat hij: Vanaf zijn jeugd met Jan mee naar de tent gaat voor de opbouw hiervan; 10 jaar meegeholpen heeft aan de kindermiddag; 5 jaar in de jeugd Raad van Elf gezeten heeft waarvan 2 jaar als vorst; 1984 Jeugdprins was; dik 25 jaar optochtdeelnemer is; In 2015 samen met partner Chantal Prinsenpaar was met hun zoon Jens als Jeugdprins; 15 jaar lid bij de Bonte Avondcommissie was; 6 jaar bestuurslid is.
Jan Smits (l) werd gehuldigd voor 44 jaar lid bij De Heiknuuters. Nico Smits (r) kreeg de Vergulde Knuuter 2017
Orde van verdienste voor Jeanny Broens

Dancing Daimonds 2018

In 2018 traden de Dancing Daimonds voor de 11 keer op tijdens onze Bonte Avond. Deze dames verzorgen jaarlijks tijdens de Bonte Avond 2 optredens, een garde- en een showdans. Voor deze bijzondere prestatie ontvingen de Dancing Daimonds de Vergulde Knuuter 2018. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Heiknuuters dat een groep de Vergulde Knuuter ontving.
Dancing Diamonds Dancing Diamonds Al ruim voordat de nieuwe prins bekend wordt gemaakt is Renske Sengers in de weer voor de Heiknuuter. Wat een metamorfose heeft de Heiknuuter-krant in de laatste 8 jaar ondergaan. Iedereen geniet jaarlijks mede door haar inzet van deze bijzondere uitgaves
De dragers van de Orde van Verdienste:
Rob Meurkens en Erwin Koetse

CV De Neuspeuters 2020

Carnaval gaat als een rode draad door jullie leven.

22 jaar optocht Helpende hand opbouw tent Deelname Bonte avond >Als Swissen ! 11 jaar Bonte avond Dorplein Missen geen Bonte avond of Kinder Bonte middag Zaterdagavond receptie Prins is steevast Dorplein Dikke D bal met deelname hangtafel is steevast Dorplein Optochtbal zondagavond is steevast Dorplein Oprichters snotneuzen 11 jaar Nog altijd actief om hun kinderen te helpen bij de groepen waar ze nu inzitten: De Lamballen De Pretmakers Op Zijn Kop Het Valt Nie Mei CV Gek Genoeg De Gekke Juppen Wat een prachtige erelijst opgebouwd in jullie 33 jaar jarig bestaan.
2020: De trio‘s
Orde van verdiensten 2020 voor de De trio’s. Carnaval gaat als een rode draad door jullie leven: •	Niet allen zelf feesten maar ook andere plezieren zoals optredens tijdens de Bonte avond en in diverse optochten * •	Dit jaar voor de 11de keer bij de Heikn