Kinder Bonte Middag 2017
Kinder Bonte Middag 2017
© Karnavalsstichting De Heiknuuters - Budel-Dorplein Webmaster Rolf Ziemann
Jos Scheffers

Bestuur en Raad van Elf

Jos Scheffers

Voorzitter

Jos Rademakers

Vorst

Drager Orde van Verdienste en Vergulde Knuuter

Nico Smits

Secretaris

Drager Orde van Verdienste

Erik Straatmijer

1973-2022 49 jaar

Contact

secretaris

Nico Smits Pr. Margrietstr. 14 6024 AZ Budel- Dorplein Tel. 0495-518854 secretaris (at) heiknuuters.nl

Ereleden

Jan Smits Jacob Klootwijk

Jacob Klootwijk

Raadsheer

Drager Orde van Verdienste en Vergulde Knuuter
Ivo Roost Jos Rademakers Nico Smits

Penningmeester

De Heiknuuters 2019

Paul Coenegracht

Paul Coenegracht

Raadsheer

Drager Orde van Verdienste en Vergulde Knuuter