Historie van De Heiknuuters

Budel-Dorplein een klein kerkdorp aan de rand van Limburg en België is ontstaan toen de familie Dor in de 20 ste eeuw een zinkfabriek ging bouwen in het bosgebied tussen Weert en Budel. Al de grond was in het bezit van deze familie. De familie Dor liet in de omgeving van de zinkfabriek huizen bouwen waar de arbeiders konden wonen.
Er werd ook een kerk gebouwd en een kantine er was zelfs een gevangenis. Lange tijd was Dorplein ook d.m.v. slagbomen afgesloten. De familie Dor zorgde ervoor, dat tussen deze slagbomen alles was wat men nodig had: een winkel een postkantoor en een school.

Budel-Dorplein ging toen behoren tot de toenmalige gemeente Budel. De gemeente Budel bestond toen uit drie kerkdorpen t.w.: Budel – Budel Schoot en Budel Dorplein.

Door de werknemers van de zinkfabriek werden o.l.v. de directie van de zinkfabriek diverse verenigingen gesticht zoals een Harmonie, een hondensportvereniging, een duivensportvereniging en nog veel meer.
Een carnavalsvereniging was er echter niet. Karnaval werd georganiseerd en gevierd in Budel Schoot door de Carnavalsvereniging “De Toeters”.
 

Dit heeft geduurd tot 1973. In dat jaar besloten de Toeters, dat de carnavalsoptocht niet meer door Dorplein zou trekken. De optocht stopte op de grens tussen Budel Schoot en Budel Dorplein. Deze actie van de Toeters schoot een aantal Dorpleiners in het verkeerde keelgat. Door een aantal rasechte Dorpleiners, te weten Theo Kerkhofs en Sjang Velter werd een vergadering belegd in het zaaltje van het toenmalige café / cafetaria van Kessel. Op deze avond werd de CV de Heiknuuters geboren. De naam werd gekozen vanwege de vroegere benaming van Dorplein; ‘De Auw Hei’. Een vogeltje met die naam Heiknuuter werd het symbool van de vereniging.

Na enkele dagen had zich een bestuur gevormd. Ad Smits werd voorzitter, Frans van Leeuwen penningmeester, Jan Smits secretaris en Theo Kerkhofs manusje van alles en tevens de eerste Prins en de jeugdprins werd Willy Verheggen van De Heiknuuters. De Prinsenballen waren bij cafe/cafetaria v. Kessel en in de gymzaal. Het Prinsenbal van 1988 werd gehouden in de oude filmzaal van de kantine, dit was een zeer mooie accommodatie. Voor ons was het dan ook een grote teleurstelling toen de kantine A.Z.C. werd en wij geen toegang meer hadden tot deze filmzaal. Ook werd besloten om een alternatieve optocht te organiseren waarin de Toeters symbolisch ten grave werden gedragen. Deze optocht van dit kleine kerkdorp haalde daarmee de voorpagina van het Eindhovens Dagblad. Er werd keihard gewerkt door het toenmalige Bestuur, waarvan Jan Smits nog steeds deel uit maakt van het huidige bestuur, namelijk als Raadsheer.

Jan Smits
Mede-oprichter van
De Heiknuutersen
nu Raadsheer van De Heiknuuters
1e receptie van De Heiknuuters
In …………. organiseerden de Heiknuuters hun eerste Bonte Avond. Deze avonden werden tot …………. in het gemeenschapshuis De Schakel gehouden. Dat deze avonden een succes waren bleek uit het feit dat de zaal van de Schakel veel en veels te klein werd. Het bestuur besloot toen om de Bonte Avond in het vervolg in de feesttent te houden, dit hield wel in dat de tent twee in plaats van een week gehuurd moest worden. De Bonte Avonden zijn tot heden telkens een succes geweest waar grote namen binnen de Regio opgetreden hebben, zoals: o.a. De Sjawi’s, de Noot, Hers en Dwers, Beppie Kraft, de tonpraters Ton Brekelmans, Jan Strik, Andy Marcelis en Frans Burggemans etc. Ook lokale artiesten hebben bijgedragen aan het succes van de Bonte Avonden. De laatste paar jaar maken de lokale artiesten zoals: Lamarwajos, Cote d’Or ( Liesbeth v.d. Kruijs en Jos Rademakers), Margriet v.d. Sanden ( ton praatster) furore op onze Bonte Avond.

Een aantal jaren werd op carnavalszaterdag een carnavalsmis gehouden. Onze Pastoor werkte hier graag aan mee en had elk jaar wel een leuk thema waarin de Prinsenparen en de leden van de Raad van Elf ook hun bijdrage leverden.

Dorplein een klein dorp, dat tot ver in de Regio geroemd wordt om zijn organisatie van het carnavalsgebeuren. Nog steeds wordt er keihard gewerkt omdat alles, maar dan ook alles, door de Heiknuuters zelf moet worden gedaan. In ons wonderschone kerkdorp zijn namelijk geen faciliteiten om op een grootse manier carnaval te vieren. In de beginjaren viel dit nog wel mee. Eerst in het zaaltje van Jan van Kessel. Toen een tentje bij garagebedrijf Hompes die de naam ‘De Donkere Wolk’ ging dragen. Het was zo’n succes dat het jaar erop al voor het eerst, voor Dorplein inmiddels een boegbeeld, de Feesttent werd gebouwd en sinds 1976 staat er een grote feesttent van 45 bij 20 meter en later op het plantsoen aan de Pr. Irenestraat, die geheel in stijl van De Heiknuuters wordt ingericht en versierd. Het motto van de Heiknuuters “Sfeervol en Ontspannen”is duidelijk aanwezig in de feesttent.

Voor de Heiknuuters (Bestuur, leden v.d. Raad van Elf en de dames) is het hard werken tijdens het Carnavalsseizoen, maar wij doen het met liefde en wij hopen dit nog jaren vol te houden. Bij ons in Dorplein zijn de carnavalsdagen een groot volksfeest. Wanneer je dit niet geloofd kom dan zelf maar eens kijken.

In 1991 werd de karnaval bijna afgelast door Burgemeester Wijte, dit i.v.m. het uitbreken van de golfoorlog. Mede door toedoen van Ton v.d. Laar (Buulder Buk), Ad Smits en Jacob Klootwijk van de Heiknuuters is alles met uitzondering van de sleuteloverhandiging toch gewoon doorgegaan.

De Heiknuuters hebben in de afgelopen 37 jaar een niet weg te denken carnaval georganiseerd. Zij kunnen rekenen op de steun van verschillende vrijwilligers. Binnen de Stichting zijn ook mensen op andere culturele en maatschappelijke zaken actief. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Vier leden van de Heiknuuters hebben o.a. voor hun inzet voor de Heiknuuters een Koninklijke onderscheiding gekregen. Jan Smits – Riet Klootwijk en Wim Cremers zijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau en Jacob Klootwijk is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Jan Smits, Jacob Klootwijk, Wim Cremers en Riet Klootwijk

In 2017 vierden de Heiknuuters hun 44 jarig jubileum waaronder Jan Smits, man van de eerste dag 44 jaar en Paul Coenegracht (voorzitter) 22 jaar Heiknuuters hun jubileum .Een bijzonder 44 jarig Jubileumjaar!! Jan draait al 44 jaar mee in onze verenging.Jan Smits Hij was bij de oprichting. Zat in het eerste bestuur. Nam deel aan tal van commissies en is nu vooral werkzaam als onmisbaar ‘Manusje van Alles’. Was zelf ooit Prins Carnaval, met zijn vrouw Jeannette. Zijn leus : Heiknuuters laat um knetteren’.

Ja, tegenslagen waren er ook. Vrijwel geheel onverwacht overleed Jan’s steun en toeverlaat Jeannette in 2003. Ook zij deed enorm veel werk voor de Heiknuuters: onder meer de administratie en de Kindermiddag nam ze voor haar rekening. En toen was ze er niet meer. Wat onmogelijk leek, gebeurde: de zin in Carnaval was bij Jan een heel stuk verdwenen. Hij dacht erover om te stoppen. Toch kwam dat gevoel na een paar jaar gelukkig weer terug. Ter nagedachtenis aan zijn echtgenote reikt hij jaarlijks een prijs uit. De ‘Jeannette Smits wisselbeker’ voor de winnaar in de categorie ‘Individuelen’, Dat is ook de categorie waarin Jeannette zelf graag mee deed. Jan heeft zijn hart verpand aan Budel-Dorplein. Met alles wat hij doet, probeert hij Dorplein vooruit te helpen. Dat heeft niet alleen betrekking op Carnaval. De harmonie, de buurtvereniging, de schutterij, de school, de kerk, de voetbalvereniging: Jan doet er iets of deed er iets. De erkenning voor alles wat hij deed kwam er zeker:

-Orde van verdienste;
-Vergulde Knuuter;

Op 9 januari 2006 kreeg hij de versierselen als Lid van de Orde van Oranje Nassau opgespeld.14 Januari 2017 tijdens het 44 jarig jubileumfeest werd Jan op bijzondere manier in de spotlights gezet. Hij ontving een uniek schild en een bijzondere steek.

Wat hem drijft? ,,Ik geniet ervan als mensen plezier hebben.’’ Niet alleen hij geniet, ook zijn hele familie geniet van carnaval bij de Heiknuuters en heeft een belangrijke taak overgedragen aan zijn zoon Nico.

Paul Coenegracht…sinds 1995 vrijwilliger bij de Heiknuuters op de kop af 22 jaar !!

In 1996 vormde hij, samen met zijn vrouw Annelies, het Prinsenpaar. Zet zich vooral op organisatorische vlak in voor de Heiknuuters. Zo is hij voorzitter Bonte avondcommissie geweest en presentator Bonte avond t/m 2021 ,Lid van de Raad van elf ,Lid van de commissie Sponsoring en Carnavalskrant, En vanaf 2010 voorzitter van Stichting Ks de Heiknuuters. Waar hij samen met Jos Rademaekers en Nico Smits het project de "De Heiknuuters in de lift " op poten zetten.

Erkenning voor zijn inzet kwam er in de vorm van: De Orde van verdienste; De Vergulde Knuuter. Net als Jan heeft ook Paul zijn hart verpand aan Dorplein.

Niets is te veel!! Zo was hij voorzitter van de MR Andreasschool en wist in deze periode een bijdrage te leveren aan het open houden van de school; Voorzitter van stichting Gemeenschapshuis de Schakel; Zette zich binnen Dorplein op Veiligheidsvlak voor diverse evenementen en projecten in. Op 26 April 2017 kreeg Paul de versierselen als Lid van de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Inmiddels is Paul alweer het vijfde lid binnen Ks de Heiknuuters welke een koninklijke onderscheiding ontving.

In 2010 Starten de Heiknuuters hun project "de Heiknuuters in de lift" op. Het toenmalige bestuur met als hoofdrolspelers Paul, Jos en Nico kwamen bijeen en bedachten een plan hoe de Heiknuuters weer een gezonde vereniging zouden kunnen worden. Zo gingen ze op zoek naar nieuwe leden, investeerders en bedachten ze vernieuwende evenementen zoals het ''dikke D bal ''.

Na een aantal moeilijke jaren zagen we de vereniging groeien en bloeide de feesten weer helemaal op. Jong en Oud uit de wijde omtrek wisten de weg naar de feesttent weer in grote getalen te vinden. De Heiknuuters leefde weer ! Op18 November 2018 droeg Paul de voorzitters hamer over aan Jos Scheffers en werd hij benoemd tot raadsheer van de Heiknuuters. Het bestuur samen met hun nieuwe voorzitter bouwden verder aan de vereniging, gingen verder uitbreiden met het opzetten van commissies en brachten mooie toekomst plannen waarvoor investering nodig waren.

Zo werd er in 2019 door ruim 1000 man in de feesttent genoten van een geweldige sfeer, Op carnavals zondag zou de grote optocht door het dorp trekken totdat de weergoden roet in het eten gooide en de optochten moesten worden afgelast, zeer teleurgesteld deelde we dit mede en er voltrok zich een wonder, we organiseerde en stormbal, dat bleek een schot in de roos, een boem volle tent met een sfeer die we nooit meer zullen vergeten!

Na carnaval werden we geconfronteerd met het COVID 19 virus, een virus dat de gehele bevolking heeft getroffen en we moesten concluderen dat ook carnaval 2020 niet door zou kunnen gaan. We zouden de Heiknuuters niet zijn om hier iets op te bedenken en bedachten een Covid vriendelijk carnavalsprogramma, van een ontbijt service aan huis tot een versier je mooiste huis wedstrijd. Op deze manier hadden we in ons Dorplein toch nog een beetje carnaval. En kijken we uit naar 2021 en verder.

Tot in April 2020 leek alles goed te gaan tot we er plotseling achter kwamen te zijn opgelicht door de penningmeesters. Bijna de gehele kas was leeg!!! Een drama voltrok zich, hoe moeten we nu verder?? Maar ook hier zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten, we zijn opzoek gegaan naar mogelijkheden en hebben deze dan ook gevonden om het geld weer zo snel mogelijk terug te vorderen hebben een nieuw bestuur gevormd die bestaat uit voorzitter Jos Scheffers, vice voorzitter/secretaris Nico Smits, penningmeesters Erik Straatmeijer en Lisette Meurkens en vorst Jos Rademaekers. Daarnaast zijn de leden van de vereniging druk bezig met structuur te brengen in hun commissies en met het bouwen van een nieuwe prinsenwagen (met dank aan de vele donateurs) iets wat hoog nodig was en we hopen dan ook de prinsenwagen de komende jaren is te bewonderen in onze optocht.

De voorzitter


Voorzitters van De Heiknuuters

1973-1975 Ad Smits
1975-1976 Rens Peters
1976-1995 Ad Smits
1995-2006 Jacob Klootwijk
2006-2011 Wim Cremers
2011-2018 Paul Coenegracht
2018-xxxx Jos Scheffers


50 Jaar K.S. de Heiknuuters in Dorplein

Standbeeld onthulling

In 2023 bestonden de Heiknuuters 50 jaar, geen carnavals jubileum maar wel reden genoeg om alle Heiknuuters en dus Dorplein een mooie en blijvende herinnering te schenken.

De Commissie bestaande uit voorzitter Jos Scheffers, Vorst en bestuurslid Jos Rademaekers en Vice- voorzitter/secretaris Nico Smits vonden het dan ook een mooi en uniek moment om onze raadsheer Jan Smits de eer te geven om het mooie aandenken te onthullen.

Het aandenken een standbeeld van de Heiknuuter is in samenwerking met Nanouk Weijnen beeldend kunstenares ontworpen en gemaakt. De Heiknuuter staat in levensechte vorm met z’n steek symbool voor 50 jaar K.S. de Heiknuuters in Dorplein. Op de sokkel staan de namen van de prinsen en prinsessen van de afgelopen 50 jaar, jaarlijks zullen de Heiknuuters hier de namen van hun hoogheden aan toevoegen. Op deze manier houden we de carnavalscultuur in ons dorp ook wel Heiknuuterrijk genaamd in de periode van 11-11 t/m Aswoensdag levend.


Nieuwe scepters

In het carnavalsseizoen 2023-2024 hebben de Heiknuuters afscheid genomen van hun traditionele scepters, die al vele jaren mee werden gedragen door de prinselijke hoogheden van de Heiknuuters.

Het bestuur vond het tijd om nieuwe scepters te laten maken, ook nu weer in samenwerking met kunstenares Naouk Weijnen. Het resultaat mag er wezen, 4 mooie nieuwe bronzen scepters die vanaf seizoen 2023-2024 worden meegedragen in ons Heiknuuterrijk door de prinselijke hoogheden.