Kinder Bonte Middag 2017
Kinder Bonte Middag 2017
© Karnavalsstichting De Heiknuuters - Budel-Dorplein Webmaster Rolf Ziemann
1973-2022 49 jaar
Historie van De Heiknuuters
1e receptie van De Heiknuuters
Budel-Dorplein een klein kerkdorp aan de rand van Limburg en België is ontstaan toen de familie Dor in de 20 ste eeuw een zinkfabriek ging bouwen in het bosgebied tussen Weert en Budel. Al de grond was in het bezit van deze familie. De familie Dor liet in de omgeving van de zinkfabriek huizen bouwen waar de arbeiders konden wonen.
Er werd ook een kerk gebouwd en een kantine er was zelfs een gevangenis. Lange tijd was Dorplein ook d.m.v. slagbomen afgesloten. De familie Dor zorgde ervoor, dat tussen deze slagbomen alles was wat men nodig had: een winkel een postkantoor en een school. Budel- Dorplein ging toen behoren tot de toenmalige gemeente Budel. De gemeente Budel bestond toen uit drie kerkdorpen t.w.: Budel – Budel Schoot en Budel Dorplein. Door de werknemers van de zinkfabriek werden o.l.v. de directie van de zinkfabriek diverse verenigingen gesticht zoals een Harmonie, een hondensportvereniging, een duivensportvereniging en nog veel meer. Een carnavalsvereniging was er echter niet. Karnaval werd georganiseerd en gevierd in Budel Schoot door de Carnavalsvereniging “De Toeters”. Dit heeft geduurd tot 1973. In dat jaar besloten de Toeters, dat de carnavalsoptocht niet meer door Dorplein zou trekken. De optocht stopte op de grens tussen Budel Schoot en Budel Dorplein. Deze actie van de Toeters schoot een aantal Dorpleiners in het verkeerde keelgat. Door een aantal rasechte Dorpleiners, te weten Theo Kerkhofs en Sjang Velter werd een vergadering belegd in het zaaltje van het toenmalige café / cafetaria van Kessel. Op deze avond werd de CV de Heiknuuters geboren. Na enkele dagen had zich een bestuur gevormd. Ad Smits werd voorzitter, Frans van Leeuwen penningmeester, Jan Smits secretaris en Theo Kerkhofs manusje van alles en tevens de eerste Prins van De Heiknuuters. Ook werd besloten om een alternatieve optocht te organiseren waarin de Toeters symbolisch ten grave werden gedragen. Deze optocht van dit kleine kerkdorp haalde daarmee de voorpagina van het Eindhovens Dagblad. Er werd keihard gewerkt door het toenmalige Bestuur, waarvan Jan Smits nog steeds deel uit maakt van het huidige bestuur, namelijk als Raadsheer. In …………. organiseerden de Heiknuuters hun eerste Bonte Avond. Deze avonden werden tot …………. in het gemeenschapshuis De Schakel gehouden. Dat deze avonden een succes waren bleek uit het feit dat de zaal van de Schakel veel en veels te klein werd. Het bestuur besloot toen om de Bonte Avond in het vervolg in de feesttent te houden, dit hield wel in dat de tent twee in plaats van een week gehuurd moest worden. De Bonte Avonden zijn tot heden telkens een succes geweest waar grote namen binnen de Regio opgetreden hebben, zoals: o.a. De Sjawi’s, de Noot, Hers en Dwers, Beppie Kraft, de tonpraters Ton Brekelmans, Jan Strik, Andy Marcelis en Frans Burggemans etc. Ook lokale artiesten hebben bijgedragen aan het succes van de Bonte Avonden. De laatste paar jaar maken de lokale artiesten zoals: Lamarwajos, Cote d’Or ( Liesbeth v.d. Kruijs en Jos Rademakers), Margriet v.d. Sanden ( ton praatster) furore op onze Bonte Avond. Sinds een aantal jaren wordt op carnavalszaterdag een carnavalsmis gehouden. Onze Pastoor werkt hier graag aan mee en heeft elk jaar wel een leuk thema waarin de Prinsenparen en de leden van de Raad van Elf ook hun bijdrage leveren. Dorplein een klein dorp, dat tot ver in de Regio geroemd wordt om zijn organisatie van het carnavalsgebeuren. Nog steeds wordt er keihard gewerkt omdat alles, maar dan ook alles, door de Heiknuuters zelf moet worden gedaan. In ons wonderschone kerkdorp zijn namelijk geen faciliteiten om op een grootse manier karnaval te vieren. In de beginjaren viel dit nog wel mee. Eerst in het zaaltje van Jan van Kessel. Toen een tentje bij garagebedrijf Hompes en sinds 1966 een tent van 45 bij 20 meter, die geheel in stijl van De Heiknuuters wordt ingericht en versierd. Het motto van de Heiknuuters “Sfeervol en Ontspannen”is duidelijk aanwezig in de feesttent. Voor de Heiknuuters (Bestuur, leden v.d. Raad van Elf en de dames) is het hard werken tijdens het Carnavalsseizoen, maar wij doen het met liefde en wij hopen dit nog jaren vol te houden. Bij ons in Dorplein zijn de carnavalsdagen een groot volksfeest. Wanneer je dit niet geloofd kom dan zelf maar eens kijken. De Voorzitter
Jan Smits Mede-oprichter van De Heiknuuters en nu Raadsheer van De Heiknuuters
Grand and Forsyth
Grand and Forsyth in de feesttent van De Heiknuuters Budel- Dorplein
2010: 37 jaar Heiknuuters in Budel-Dorplein Het begon allemaal in 1973 toen het toenmalig Bestuur van de C.V. De Toeters uit Schoot besloten, dat de optocht niet meer door Dorplein zou trekken maar ter hoogte van de spoorwegovergang in Schoot zou worden ontbonden. Enkele Dorpleiners maakten zich daar zo kwaad over, dat zij besloten om zelf een karnavals vereniging op te richten. De eerste Prins werd Theo Kerkhofs en de jeugdprins werd Willy Verheggen. In de begin jaren werden de festiviteiten Heiknuutersgehouden bij cafetaria v. Kessel - een tent bij Hompes en later op het plantsoen aan de Pr. Irenestraat. De Prinsenballen waren bij v. Kessel en in de gymzaal. Het Prinsenbal van 1988 werd gehouden in de oude filmzaal van de kantine, dit was een zeer mooie accommodatie. Voor ons was het dan ook een grote teleurstelling toen de kantine A.Z.C. werd en wij geen toegang meer hadden toto deze filmzaal. De Bonte Avonden en de artiesten avonden waren en zijn ieder jaar een hoogtepunt van het seizoen. Vele artiesten uit Dorplein, maar ook van ver daarbuiten – zoal s het One Two Trio – Grant & Fortsyth – de Elmarizusjes – enzovoort traden op. In 1991 werd de karnaval bijna afgelast door Burgemeester Wijte, dit i.v.m. het uitbreken van de golfoorlog. Mede door toedoen van Ton v.d. Laar (Buulder Buk), Ad Smits en Jacob Klootwijk van de Heiknuuters is alles met uitzondering van de sleuteloverhandiging toch gewoon doorgegaan. De Heiknuuters hebben in de afgelopen 37 jaar een niet weg te denken karnaval georganiseerd. Zij kunnen rekenen op de steun van verschillende vrijwilligers. Binnen de Stichting zijn ook mensen op andere culturele en maatschappelijke zaken actief. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Vier leden van de Heiknuuters hebben o.a. voor hun inzet voor de Heiknuuters een Koninklijke onderscheiding gekregen. Jan Smits – Riet Klootwijk en Wim Cremers zijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau en Jacob Klootwijk is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Jan Smits - Jacob Klootwijk - Wim Cremers - Riet Klootwijk
Over 37 jaar Heiknuuters kan een boek worden geschreven met natuurlijk veel ups en downs. Wij denken echter dat de Heiknuuters nog vele jaren een positieve bijdrage aan de karnaval in Cranendonck zullen blijven leveren.
Grand and Forsyth
2017: Jan Smits, man van de eerste dag 44 jaar en Paul Coenegracht 22 jaar Heiknuuter in jubileumjaar!! Een bijzonder 44 jarig Jubileumjaar!! Voor 1973 vierden de Dorpleiners Carnaval samen met de Toeters in Budel-Schoot. Het was in 1973 dat de Budel-Schootse Carnavalsvereniging De Toeters besloot om de optocht van Schoot niet meer door Dorplein te laten trekken. Dit besluit viel verkeerd in Dorplein. Een aantal Dorpleinse Carnavalsvierders, waaronder Theo Kerkhof en Sjang Velter, besloot een eigen vereniging op te richten: De Heiknuuters werden geboren. De naam werd gekozen vanwege de vroegere benaming van Dorplein; ‘De Auw Hei’. Een vogeltje met die naam Heiknuuter werd het symbool van de vereniging. Het oprichten leidde tot veel saamhorigheid in het dorp, dit moest slagen. In veertien dagen tijd werd een ongekend lange optocht georganiseerd. De optocht haalde de voorpagina van het ED. Het feest had onder meer plaats bij Jan en Netje van Cafetaria Van Kessel. Aan de overkant, bij Garage Hompes, werd ook provisorisch een feestzaaltje ingericht dat de naam ‘De Donkere Wolk’ ging dragen. Het was zo’n succes dat het jaar erop al voor het eerst, voor Dorplein inmiddels een boegbeeld, de Feesttent werd gebouwd. Al 44 jaar draait een van onze leden mede in onze verenging. Jan Smits Hij was bij de oprichting. Zat in het eerste bestuur. Nam deel aan tal van commissies binnen is nu vooral werkzaam als onmisbaar ‘Manusje van Alles’. Was zelf ooit Prins Carnaval, met zijn vrouw Jeannette. Zijn leus : Heiknuuters laat um knetteren’ Wat hem drijft? ,,Ik geniet ervan als mensen plezier hebben.’’ Niet alleen hij geniet zijn hele familie geniet overgedragen aan zoon Nico. Ja, tegenslagen waren er ook. Vrijwel geheel onverwacht overleed Jan’s steun en toeverlaat Jeannette in 2003. Ook zij deed enorm veel werk voor de Heiknuuters: onder meer de administratie en de Kindermiddag nam ze voor haar rekening. En toen was ze er niet meer. Wat onmogelijk leek, gebeurde: de zin in Carnaval was bij Jan een heel stuk verdwenen. Hij dacht erover om te stoppen. Toch kwam dat gevoel na een paar jaar gelukkig weer terug. Ter nagedachtenis aan zijn echtgenote reikt hij jaarlijks een prijs uit. De ‘Jeannette Smitswisselbeker’ voor de winnaar in de categorie ‘Individuelen’, Dat is ook de categorie waarin Jeannette zelf graag mee deed. Jan heeft zijn hart verpand aan Budel-Dorplein. Met alles wat hij doet, probeert hij Dorplein vooruit te helpen. Dat heeft niet alleen betrekking op Carnaval. De harmonie, de buurtvereniging, de schutterij, de school, de kerk, de voetbalvereniging: Jan doet er iets of deed er iets. De erkenning voor alles wat hij deed kwam er zeker: Orde van verdienste; Vergulde Knuuter; Op 9 januari 2006 kreeg hij de versierselen als Lid van de Orde van Oranje Nassau opgespeld. 14 Januari 2017 tijdens het 44 jarig jubileumfeest werd Jan op bijzondere manier in de spotlights gezet. Hij ontving een uniek schild en een bijzondere steek. Paul Coenegracht …sinds 1995 vrijwilliger bij de Heiknuuters op de kop af 22 jaar !! In 1996 vormde hij, samen met zijn vrouw Annelies, het Prinsenpaar. Zet zich vooral op organisatorische vlak in voor de Heiknuuters. Zo is hij voorzitter Bonte avondcommissie en presentator Bonte avond; Lid van de Raad van elf; Lid van de commissie Sponsoring en Carnavalskrant; En vanaf 2010 voorzitter van Stichting Ks de Heiknuuters. Erkenning voor zijn inzet kwam er in de vorm van: De Orde van verdienste; De Vergulde Knuuter. Net als Jan heeft ook Paul zijn hart verpand aan Dorplein. Niets is te veel!! Zo was hij voorzitter van de MR Andreasschool en wist in deze periode een bijdrage te leveren aan het open houden van de school; Voorzitter van stichting Gemeenschapshuis de Schakel; Zette zich binnen Dorplein op Veiligheidsvlak voor diverse evenementen en projecten in. Op 26 April 2017 kreeg Paul de versierselen als Lid van de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Inmiddels is Paul alweer het vijfde lid binnen Ks de Heiknuuters welke een koninklijke onderscheiding ontving.
Updates: 2010 2017 2018
HeiknuuterBudel-Dorplein openen nieuw carnavalsseizoen…
…bij de BierBierparel/BudelseBrouwerij!
Voorzitter Paul Coenegracht blikt terug op afgelopen jaar en wordt door zijn
Stichting bedankt voor zijn jarenlange inzet bij De Heiknuuters.
De officiële voorzitters-overdracht vond plaats op 18 november tijdens het Prinsenbal.
2018: Heiknuuters Budel-Dorplein openen nieuw carnavalsseizoen…
Annelies en Paul Coenegracht Paul Coenegracht