Kinder Bonte Middag 2017
Kinder Bonte Middag 2017
© Karnavalsstichting De Heiknuuters - Budel-Dorplein

Products

De   Vergulde   Knuuter   is   de   hoogste   onderscheiding,   die   de   Stichting   De   Heiknuuters   kent.   Per seizoen   wordt   slechts   één   Vergulde   Knuuter   uitgereikt.   De   Bestuursleden   en   Leden   van   de Raad   van   Elf   kunnen   voorstellen   doen.   De   voorstellen   worden   door   de   Prinsencommissie bekeken   en   in   een   geheime   stemming   wordt   bepaald   wie   dat   jaar   in   aanmerking   komt   voor deze hoogste onderscheiding. Een   vereiste   is,   dat   de   persoon   zich   vele   jaren   ingezet   dient   te   hebben   voor   de   Heiknuuters en daarbij aantoonbaar bijzondere prestaties bij heeft geleverd.

Paul Coenegracht 2014

Op    vrijdag    21    februari    2014    tijdens    de    Bonte    Avond ontving    Paul    Coenegracht    de    hoogste    onderscheiding welke    Karnavalsstichting    de    Heiknuuters    uitgeeft    uit handen van Jos Rademaekers.   Deze   onderscheiding   kreeg   Paul   voor   zijn   jarenlange   inzet voor   het   Carnaval   in   Budel-Dorplein.   Hij   maakt   nu   19   jaar deel   uit   van   de   Bonte   avondcommissie   als   voorzitter   / presentator   en   houdt   zich   binnen   de   commissie   met   name bezig met het aantrekken van de artiesten.   Hij   is   6   jaar   lid   van   K.S.   de   Heiknuuters   waarvan   3   jaar als   voorzitter,   een   taak   die   hij   op   zich   nam   in   een   periode waar   vernieuwing   noodzakelijk   was.   In   1996   vormde   hij samen    met    zijn    partner    Annelies    het    Prinsenpaar    van Budel-Dorplein.

Jan van Deurzen 2013

Bij   Jan   en   Gerdie   van   Deurzen   bouwen   sinds   1997   de groepen   Kos   Kojer,   de   Zuipschuiten   en   de   Losbollen   hun jaarlijke creaties voor de diverse optochten. KS   de   Heiknuuters   heeft   er   haar   Nishut   voor   het   stallen van   de   prinsenwagen   en   het   opslaan   van   materialen   voor de bouw van de tent. Jan   staat   bovendien   altijd   klaar   om   de   prinsenwagen   te trekken tijdens de optocht.
Kinder Bonte Middag 2017
Kinder Bonte Middag 2017

De Vergulde Knuuter

Peter Sools 2012

Peter   is   dit   jaar   op   de   kop   af   40   jaar   lid   van   Boerenkapel de Heikneuters, een meer dan unieke prestatie. Vanaf   de   eerste   dag   van   het   bestaan   van   de   Heiknuuters betrokken   bij   diverse   activiteiten   waarbij   de   Kapel   zijn presentie geeft.

Els Hendriks 2011

Voor   haar   werk   achter   de   bar   tijdens   alle   evenementen van de Heiknuuters en dit sinds vele – vele jaren.

Peter van der Sanden 2010

Voor   zijn   inzet   als   Bestuurslid   (   materiaalcommissaris)   en voor   zijn   grote   inzet   bij   de   opbouw   van   de   feesttent   en   bij andere evenementen van de Heiknuuters.

Liesbeth van de Kruijs 2009

11   jaar   artieste   op   de   Bonte   Avond.   Medewerkster   aan   de jubileum   CD   van   de   Heiknuuters.   Stille   kracht   achter   de Kinder Bonte Avond en nog veel meer.

Conny Stobben 2008

Conny   kreeg   de   onderscheiding   voor   het   feit   dat   zij   meer dan   12   jaar   als   garderobe   en   toiletjuffrouw   er   voor   zorgde dat    alles    v.w.b.    deze    zaken    er    schoon    en    verzorgd uitzagen.

Frans Timmermans 2007

Als    financieel    beheerder    van    het    Prinsenbal,    Bonte Avonden   en   Karnaval   was   hij   de   stille   kracht.   Hij   ontlaste door zijn inzet en accuratesse de Penningmeester.

Jacob Klootwijk 2006

22    jaar    lid    van    de    Heiknuuters    waarvan    11    jaar    als voorzitter.   Nam   in   een   zeer   moeilijke   periode   (na   het overlijden   van   Ad   Smits)   het   voorzitterschap   over.   Onder Jacob    dwongen    de    Heiknuuters    veel    respect    af    in    de omgeving.

Rolf Ziemann 2005

Hij   kreeg   deze   onderscheiding   voor   het   secretariaats   werk wat   hij   heeft   gedaan.   Rolf   is   ook   de   maker   en   webmaster van   de   website   van   de   Heiknuuters.   Zijn   ijver   en   inzet voor de Heiknnuters is en was meer dan goed.

Bert van Deurzen † 2004

Bert    heeft    als    lid    van    de    Boerenkapel    de    Heikneuters vanaf    de    oprichting    van    de    Heiknuuters    zijn    muzikale ondersteuning    gegeven.    Ook    heeft    hij    altijd    een    zeer positieve instelling gehad aangaande de Heiknuuters.

Riet Klootwijk 2003

22   jaar   lid   van   de   Bonte   Avond   commissie,   Jurylid   van   de optocht.   Penningmeester   van   de   Heiknuuters.   Door   haar beleid    is    er    voor    gezorgd    dat    de    Heiknuuters    een financieel gezonde Stichting werd.

Tjeu Hendriks 2002

Voor   het   feit,   dat   hij   vele   jaren   als   Opper   barman   het gehele   bar   gebeuren   in   de   tent   en   in   de   Schakel   heeft geleidt.   Door   zijn   tomeloze   inzet   nam   hij   hierdoor   veel werk uit handen van het Bestuur.

Jan Smits 2001

Mede   oprichter   van   de   Heiknuuters.   In   feite   een   Schaap met    vijf    poten    en    een    alleskunner.    Schilderen    van    de Reclameplaten,   secretaris   en   dit   alles   altijd   met   een   zeer positieve instelling.

Sjaak Verheggen † 2000

Lid   van   de   Raad   van   Elf   vanaf   het   eerste   uur.   Een   echte Heiknuuter,   die   op   de   achtergrond   veel   werk   heeft   gedaan voor de Heiknuuters.

Harrie Schonkeren 1999

Harrie   heeft   als   lid   van   de   Raad   van   Elf   en   als   Prins   zijn sporen   wel   verdiend.   Ook   zorgde   Harrie   vele   jaren   voor het   papier   van   de   Carnavalskrant   en   traktaties   voor   de jeugd op de kindermiddag van de Heiknuuters.

Rob Smits 1998

Voor    zijn    inzet    zowel    als    artiest    als    begeleider    van artiesten    op    de    Bonte    Avonden.    Tevens    heeft    Robby samen     met     zijn     Carla     er     voor     gezorgd     dat     de Dansmariekes    De    Hupplepupkes    op    een    hoog    niveau konden deelnemen aan de Bonte Avonden.

Sjef Coenegracht † 1997

De   onderscheiding   werd   uitgereikt   i.v.m   het   feit,   dat   Sjef 11   jaar   de   Bonte   Avond   heeft   gepresenteerd   en   daarbij ook   een   groot   aandeel   heeft   gehad   in   het   welslagen   van de Bonte Avonden van de Heiknuuters.
Orde van Verdienste
De dragers van de Orde van Verdienste: 2018: Renske Sengers 2017: Jeanny Broens 2016: Herbert Krause 2015: Leonie Roost Wilma Biesmans 2014/2015: Harry en Lies Valkenaars 2014: Johan Bekaert 2013: Ivo Roost 2012: Remco Klootwijk 2011: Marielle Osinski 2010: Lies Verheggen 2009: Pastoor Mathieu Cornelissen 2008: Johan Kwant 2007: Jan Smits 2006: William Cremers Nico Smits Wim Cremers Henk van Laarhoven 2005: Jos van Horne Tonny Rutten 2004: Jan van Deursen Liesbeth v.d. Kruijs 2003: Jos Rademakers Peter v.d. Sanden Paul Coenegracht 2002: Rolf Ziemann Jacob Klootwijk
De Orde van Verdienste wordt verleend aan personen, die zich op enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Heiknuuters of voor de carnaval in Dorplein. Diegene , die in aanmerking komen voor deze Orde, de op een na hoogste onderscheiding, worden na stemming in de Bestuursvergadering benoemd. Op een van de officiele aktiviteiten in het seizoen wordt de onderscheiding door de voorzitter uitgereikt.

Jos Rademakers 2015

Deze   onderscheiding   ontving   Jos   voor   zijn   inzet   van   ruim 28   jaar   Carnaval   in   Dorplein.   In   2003   kreeg   hij   de   orde van   verdienste   al   voor   zijn   bijzondere   bijdrage   aan   het Carnaval.    Sinds    2011    is    Jos    bestuurslid    van    KS    de Heiknuuters waarvan het laatste jaar als Vorst. In   2006   vormde   hij   samen   met   zijn   partner   Hilde   het Prinsenpaar     tijdens     het     33     jarig     bestaan     van     de Heiknuuters
Jos Rademakers

Martien Biesmans 2016

De   Vergulde   Knuuter   ging   dit   jaar   naar   Martien   Biesmans voor     ruim     24     jaar     bewezen     diensten     binnen     het barpersoneel.
Martien Biesmans

Nico Smits 2017

De   Vergulde   Knuuter   2017   gaat   naar   Nico   Smits   omdat hij: Vanaf   zijn   jeugd   met   Jan   mee   naar   de   tent   gaat voor de opbouw hiervan; 10 jaar meegeholpen heeft aan de kindermiddag; 5    jaar    in    de    jeugd    Raad    van    Elf    gezeten    heeft waarvan 2 jaar als vorst; 1984 Jeugdprins was; dik 25 jaar optochtdeelnemer is; In    2015    samen    met    partner    Chantal    Prinsenpaar was met hun zoon Jens als Jeugdprins; 15 jaar lid bij de Bonte Avondcommissie was; 6 jaar bestuurslid is.
Jan Smits (l) werd gehuldigd voor 44 jaar lid bij De Heiknuuters. Nico Smits (r) kreeg de Vergulde Knuuter 2017
Orde van verdienste voor Jeanny Broens

Dancing Daimonds 2018

In   2018   traden   de   Dancing   Daimonds   voor   de   11   keer   op tijdens onze Bonte Avond. Deze   dames   verzorgen   jaarlijks   tijdens   de   Bonte   Avond   2 optredens, een garde- en een showdans.   Voor    deze    bijzondere    prestatie    ontvingen    de    Dancing Daimonds  de Vergulde Knuuter 2018. Het    is    de    eerste    keer    in    de    geschiedenis    van    de Heiknuuters dat een groep de Vergulde Knuuter ontving.
Dancing Diamonds Dancing Diamonds Al ruim voordat de nieuwe prins bekend wordt gemaakt is Renske Sengers in de weer voor de Heiknuuter. Wat een metamorfose heeft de Heiknuuter-krant in de laatste 8 jaar ondergaan. Iedereen geniet jaarlijks mede door haar inzet van deze bijzondere uitgaves