Kinder Bonte Middag 2017
Kinder Bonte Middag 2017
© Karnavalsstichting De Heiknuuters - Budel-Dorplein
Paul Coenegracht Leonie Roost
Kinder Bonte Middag 2017

Bestuur en Raad van Elf

Paul Coenegracht

Voorzitter

Drager Orde van Verdienste en Vergulde Knuuter

Jos Rademakers

Vorst

Drager Orde van Verdienste en Vergulde Knuuter

Nico Smits

Secretaris

Drager Orde van Verdienste

Ivo Roost

Drager Orde van Verdienste

Leonie Roost

Kinder Bonte Middag 2017

Raad van Elf van De Heiknuuters 20 november 2016

Contact

secretaris

Nico Smits Pr. Margrietstr. 14 6024 AZ Budel- Dorplein Tel. 0495-518854 heiknuuters (at) gmail.com
Raad van Elf van De Heiknuuters

Ereleden

Jan Smits Jacob Klootwijk

Jacob Klootwijk

Raadsheer

Drager Orde van Verdienste en Vergulde Knuuter
Ivo Roost Jos Rademakers Nico Smits

Penningmeesters

Drager Orde van Verdienste
De Heiknuuters 2017

De Heiknuuters 2017